Tacha

20 tekstów – auto­rem jest Tacha.

W każdym mo­men­cie życia bądźmy go­towi na coś nieo­cze­kiwa­nego.
Bo zaw­sze łat­wiej zburzyć niż zbudować. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 lutego 2011, 14:53

To ok­ropne- Ludzie znają mnie le­piej niż ja sama... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 grudnia 2010, 16:21

Ja­kie to dziwne...
Kiedyś go kochałaś, był Twoją wielką miłością, a te­raz... gdy czas za­leczył ra­ny , nie widzisz w nim nic z tam­tej miłości, jest ob­cy, be­zoso­bowy, pusty.
Jak gdy­by go nie było. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 listopada 2010, 17:02

KOCHAM CIĘ... to dwa naj­bar­dziej ściora­ne słowa na świecie!
Autor­stwa Ani. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 listopada 2010, 11:01

* * *

Wiatr wieje w ok­no, a ze mną wciąż ta sa­ma samotność...
Już nig­dy się nie wyz­wolę, po­zos­ta­nie tak jak jest...
Człowiek człowieko­wi wil­kiem,
ulu­bieńcy sa­mych siebie.
Uwierz- to sa­mo cze­ka Ciebie... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 września 2010, 15:53

Zmieni­liśmy się... Życie nas zmieniło, ludzie nas zmienili...
I jak zaw­sze sa­mi so­bie jes­teśmy winni. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 15 września 2010, 17:34

...I od­szedł tak bez nicze­go.
Bez słowa, bez spoj­rze­nia, be­ze mnie...
Siebie może też zgu­bił gdzieś. W da­li zniknął cicho... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 września 2010, 12:53

Jes­teśmy ta­cy sa­mi, czu­jemy to samo...
Różni­my się je­dynie tym, że Ty jes­teś mężczyzną, ja- kobietą.
I przez ten fakt jes­teśmy so­bie zu­pełnie ob­cy, jes­teśmy niemożli­wie różni. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 sierpnia 2010, 14:10

Cały czas próbuję Cię za­pom­nieć- nie mogę.
Niena­widzę jak wciąż wra­casz do mnie w snach.
Da­jesz i od­bierasz mi nadzieję...
Choć wiem, że już wszys­tko stracone. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 sierpnia 2010, 14:00

Nie chcę widzieć, nie chcę słyszeć, nie chcę czuć.
Poz­ba­wiona złudzeń wy­sycham co­raz bardziej... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 sierpnia 2010, 14:59
Tacha

wyrwa w sercu, której nie zasypiesz uśmiechami

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tacha

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność